Home » Điều Khoản Người Dùng

Điều Khoản Người Dùng

Điều khoản người dùng giữa muahangtrenamazon.org và người dùng website, khi bạn truy cập và sử dụng website mặc nhiên bạn đã thỏa thuận với những điều khoản và điều kiện sau đây:

  • Chúng tôi không hoàn toàn chịu 100% trách nhiệm về các nội dung được đăng tải lên trang website, chúng tôi sẽ cố gắng tìm nguồn thông tin chính xác nhất đến bạn đọc.